woman
Naše reference Ceník služeb

Podnikatelé, OSVČ

Bohužel podnikání sebou nese i mnoho administrativních povinností. Vyplňování různých formulářů, hlášení, oznámení, daňové přiznání a v neposlední řadě evidenci příjmů a výdajů, nákladů a výnosů či evidenci příjmů v případě prokazování výdajů procentem. Tato agenda je mezi podnikateli neoblíbená. Zdržuje je od jejich práce, od toho, co umí a v čem jsou dobří. A právě proto jsme tu my. Od této administrativy Vám rádi pomůžeme a jsme v tom dobří.

Abyste se mohli lépe věno vat své činnosti, nabízíme Vám své služby:

 • Odklad podání daňového přiznání daňovým poradcem

  Důvodů pro zpracování přiznání daňovým poradcem je mnoho. Mezi ty nejznámější určitě patří:

  • Podnikatel či účetní nejsou schopni zpracovat účetnictví a přiznání do 31. 3. (pomineme-li hospodářský rok).
  • Daň, která podnikateli na základě přiznání zpracovaného do 31. 3. Vznikla, je tak vysoká, že na ni nemá. A pokud má na ni, tak určitě nemá na doplatky sociálního a zdravotního pojištění.
  • Podnikatel si není jistý výsledkem, který mu jeho účetní předal, a chce si vše nechat zkontrolovat.
  • Podnikatel chce mít jistotu a záruku, že má správně stanovenu svoji daňovou povinnost, že neplatí více, než musí.

  Náš daňový poradce Vám ve všech zmíněných bodech pomůže:

  • Zajistí uložení plné moci na zpracování a podání přiznání k dani z příjmu na FÚ, na jejímž základě získá pro Vás 3 měsíce, během kterých se dá stihnout mnohé.
  • Zajistí zpracování účetnictví, daňové evidence.
  • Zajistí kontrolu účetnictví, daňové evidence.
  • Zajisti rekonstrukci účetnictví.
  • Zajistí optimalizaci Vašeho daňového zatížení.
  • Poskytne garanci na zpracování daňového přiznání.
 • Zpracování účetnictví

  Podle charakteru podnikání, výše nákladů v poměru k příjmům, podle Vašeho přání zpracujeme Vaše účetnictví, abyste mohli klidně spát. Naši zaměstnanci jsou průběžně školeni a na jejich práci dohlíží daňový poradce, účetní a daňový expert.

  Zpracujeme:

  • Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

   Pokud dosahujete vysokých obratů, nebo pokud chcete vést účetnictví, abyste měli podrobné informace o hospodaření svého podniku, je vedení účetnictví tou správnou cestou. Naše společnost zpracuje Vaše účetnictví, pomůže Vám se všemi nejasnostmi, poradí Vám, zkrátka „ošetří“ vše tak, abyste měli vše v pořádku, a přitom jste byli spokojen.

   S každým klientem probereme, co si od zpracování účetnictví slibuje a přizpůsobíme, samozřejmě v souladu s právními normami, způsob zpracování a zejména pak podobu výstupů.

   Ceny za zpracování neodvíjíme od obratu klienta, nýbrž od množství zpracovaných dokladů.

  • Daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)

   Daňová evidence má pro OSVČ své výhody. Proto také spousta podnikatelů nechce vést účetnictví, nýbrž daňovou evidenci, kdy základ daně ovlivňují skutečné příjmy a skutečné výdaje.

   Zajišťujeme vedení daňové evidence, současně se však snažíme minimalizovat daňovou zátěž klienta.

   S každým klientem probereme, jaké výstupy jsou pro jeho rozhodování důležité a snažíme se mu být ve všem nápomocni.

   Ceny za zpracování neodvíjíme od obratu klienta, nýbrž od množství zpracovaných dokladů. Tento způsob se jeví jako nejlepší, protože paušální poplatky mohou dříve či později vyvolávat pocit, že neodpovídají realitě.

  • Podklady pro daňové přiznání i přiznání samotné v případě, že je pro Vás výhodnější uplatnění paušálních výdajů místo výdajů skutečných.

   I když se klient rozhodne nebo na základě rozboru jeho dokladů zjistíme, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje paušálem, je třeba zajistit podklady pro stanovení základu daně. Je třeba zpracovat evidenci příjmů a stanovit správné procento výdajů.

   Nabízíme našim klientům zpracování všech potřebných výstupů včetně zpracování samotného přiznání, jakožto i souvisejících výkazů – Přehledů na sociálku a zdravotní pojišťovnu.

   Cena za zpracování je závislá na složitosti, ale většinou se pohybuje v částce mezi 1.200 až 2.000 Kč.

 • Rekonstrukce účetnictví

  Rekonstrukce účetnictví může být poměrně náročná činnost. Nicméně je třeba si uvědomit, že správně vedené účetnictví, daňová evidence je pro každého podnikatele určitým vítězstvím. Je základem toho, že na něj nečíhá někde ve skříni schovaný kostlivec, zárukou toho, že odvede na daních a pojištění správné částky a v neposlední řadě mu poskytuje jistotu a klid, že nebude pokutován či penalizován. Pokud tedy, ať už z jakéhokoliv důvodu, je třeba zajistit správnost účetnictví a jedinou možnou cestou je jeho rekonstrukce, můžete se s klidným srdcem svěřit nám. Uděláme ve Vašem účetnictví pořádek. Poskytneme Vám pocit jistoty, že máte vše v pořádku.

  Kvalitu zpracování účetnictví, daňové evidence není radno podceňovat.

 • Zpracování daňových přiznání

  Zpracování daňových přiznání se může někomu zdát naprosto jednoduché, někomu zase naopak nahání strach. Při zpracování přiznání je třeba dávat pozor na mnoho okolností, které jednotlivé kolonky přiznání mohou ovlivnit. Někdy je proto vhodnější svěřit své daně profesionálům, kteří jsou v této oblasti školení.

  Naše společnost nabízí pomoc při zpracování:

  • Přiznání k dani z příjmu

   Přiznání k dani z příjmu je záležitost, která se opakuje pravidelně každý rok a málokdo ji má rád. Každý se bojí, co bude na konci, po zpracování přiznání.

   Nabízíme zpracování přiznání jak v řádném termínu tak také s možností odkladu prostřednictvím plné moci na našeho daňového poradce.

   Při zpracování přiznání se snažíme využít všechny možnosti, které nám zákon dává, abychom minimalizovali daňovou zátěž klienta.

   Velkou výhodou je možnost odkladu o 3 měsíce, které je možné využít jak na hledání vhodných cest optimalizace, tak na získávání finančních prostředků na úhradu vypočtené daně.

  • Přiznání k DPH

   Stále více poplatníků se stává plátci DPH ať už z jakéhokoliv důvodu.

   Naši zákonodárci nám však situaci vůbec neulehčují, spíše naopak. Neustálými novelami a novelami novel vnáší do problematiky DPH stále více neznámých, stále více ne zcela jasných výkladů. Ať je to reverse charge, přenesení daňové povinnosti v případě prodeje zlata, odpadu, či poskytnutí stavebních prací (avšak pozor ne vždy a ne ze všech prací). Drobným živnostníkům, ale i větším firmám se tak velice komplikuje situace zařazování daňových dokladů do přiznání k DPH.

   Naše společnost nabízí klientům své služby, ať už v samotném zpracování přiznání k DPH tak i poradenství, jaké náležitostí má daňový doklad mít, na co si dát pozor apod.

  • Přiznání k silniční dani

   Ani přiznání k silniční dani není tak jednoduchou záležitostí. Při jeho zpracování se musí brát ohled na spoustu podmínek, které silniční daň ovlivňují. Ať je to doba uvedení motorového vozidla do provozu, způsob pohonu automobilu, využití automobilu apod.

   Snažíme se našim klientům objasnit podstatu silniční daně, pravidelně je upozorňujeme na povinnost uhradit zálohu na silniční daň, vypočítáváme výši zálohy a samozřejmě na konci roku zpracováváme přiznání k silniční dani.

   Cena za zpracování přiznání do 3 automobilů je stanovena částkou 750 Kč a za každý další vůz 100 Kč. Klient získává jistotu a pojistku, že má svoji daňovou povinnost splněnu ve správné výši a ne v částce zbytečně vyšší nebo naopak nižší.

  • Přiznání k dani darovací

   Pokud patříte mezi ty šťastné a někdo Vás obdaroval, rádi Vám poradíme, zda máte povinnost podat přiznání k dani darovací a pokud ano, rádi Vám ho zpracujeme.

   Cena za zpracování přiznání se neodvíjí od hodnoty majetku, který Vám Váš blízký daroval, ale od náročnosti zpracování. Přibližná cena za zpracování se pohybuje od 800 Kč.

  • Přiznání k dani z převodu nemovitostí

   Každý, kdo prodá nemovitost (až na výjimky), má povinnost podat přiznání k dani z převodu nemovitostí a zaplatit daň z převodu nemovitostí. Je možné, že mu vznikne také povinnost uhradit daň z příjmu.

   Jsme tu my. Posoudíme, zda máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu a pokud ano, rádi Vám jej zpracujeme.

   Dani z převodu nemovitostí ale, s největší pravděpodobností, neuniknete. Rádi Vám přiznání zpracujeme a vypočteme daň, kterou budete muset v zákonné lhůtě uhradit.

   Cena za zpracování přiznání se neodvíjí od hodnoty prodaného majetku, ale od náročnosti zpracování. Pohybuje se od 850 Kč.

  • Přiznání k dani z nemovitostí

   Každý, kdo nabude nemovitost nebo ji přistaví či se změní zákon, je povinen podat přiznání k dani z nemovitostí. Někdy postačí podat přiznání dílčí, jindy nikoliv.

   Rádi posoudíme, která z variant přichází u Vás v úvahu, a přiznání zpracujeme.

   Cena za zpracování přiznání se neodvíjí od hodnoty prodaného majetku, ale od náročnosti zpracování. Pohybuje se od 850 Kč.

 • Účetní a daňové poradenství

  Pokud máte vlastní účetní, nabízíme Vám služby v podobě účetního a daňového poradenství. Všichni víme, že naše zákony jsou hodně složité a nikdo nemůže umět všechno. Snad každá účetní se dostala do situace, kdy si nebyla jistá, jak má daný doklad či účetní případ zaúčtovat. Jaké podklady potřebuje k tomu, aby mohl být daný výdaj uznán jako daňový.

  Právě pro tyto případy jsme tu my. Probereme s klienty či jejich zaměstnanci správný postup, poučíme je, na co si mají dát pozor, co vyžadovat, co archivovat.

  Náš účetní a daňový expert a daňový poradce probere s klienty i méně časté případy s ohledem na daňová rizika. Doporučí, jak postupovat, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat.

  Vždy je vhodné, pokud klient řeší ne zcela standardní situaci, poradit se, jak vše uchopit, jakými smlouvami ošetřit, aby bylo vše v pořádku a pokud možno v plné míře daňově uznatelné či daňově výhodné.

  Toto je však prakticky vždy třeba řešit před provedením dané transakce. Následné řešení samozřejmě není také vyloučeno, ale většinou bývá složitější a efekt může být nižší.

  Nicméně jsme připraveni pro našeho klienta udělat maximum.

 • Daňová optimalizace

  Každý z nás ví, že daně se platit musí. Otázkou ale je, jaké daně a jak vysoké. I v naší spleti zákonů se dá najít způsob, jak příjmy, které máte, zdaníte co nejvýhodněji. Někdy je to jen o jiném pohledu na daný příjem, někdy je to o rozdělení příjmů na více osob apod. Téměř vždy je nějaké řešení. I když, samozřejmě, vždy je nejvhodnější některé kroky konzultovat před tím, než je provedete, protože ne všechny se dají zvrátit.

  Náš daňový poradce je připraven s Vámi jednotlivé varianty řešení důkladně probrat, vysvětlit jejich výhody, nevýhody či úskalí a pokusit se ve spolupráci s Vámi vybrat vždy pro Vás tu nejvýhodnější variantu.

 • Supervize

  Pokud máte svoji účetní a jen chcete, aby byla její práce průběžně či po určité době zkontrolována, nabízíme Vám v této oblasti své služby.

  Náš vyškolený pracovník navštěvuje ve stanovené termíny klienta v místě, kde má vedenu účetní agendu a provádí kontrolu supervizi, nebo je možné tyto služby poskytovat dálkově prostřednictvím připojení se do systému klienta, takže náš pracovník provádí práce mimo kancelář klienta.

  Tyto práce bývají odměňovány hodinovým tarifem, který se odvíjí podle složitosti. Standardní částka za supervizi je 500 Kč za hodinu.

 • Máte problém s FÚ? Pomůžeme!

  Řada podnikatelů již měla tu čest s finančním úřadem. Někdo získal zkušenosti dobré, někdo ale naopak špatné. My jsme však názoru, že prakticky vše se dá řešit. Snažíme se v daném problému najít to nejschůdnější a pro klienta „nejlevnější“ řešení. Náš daňový poradce je pravidelně proškolován a prošel již řadou kontrolou s velice dobrými výsledky (bez nálezu).

 • Zastupování na úřadech

  Na základě plné moci zastupuje náš daňový poradce naše klienty před finančním úřadem. Zajišťuje podávání přiznání, korespondenci s úřady či řešení jakýchkoliv problémů, které podnikatelský život přináší.

 • Zpracování mezd, vedení personální agendy

  Oblast personalistiky a mezd provází neustálé změny, jak ve zdaňování mezd, tak i odvodů do systému sociálního a zdravotního pojištění. Navíc je hodně administrativně náročná. Naše společnost se zabývá komplexním zpracováním mezd včetně jednání a zastupování Vaší našich klientů při kontrolách s institucemi sociálního, zdravotního pojištění a Finančním úřadem již téměř 20 let.

  Spolupracujeme s klienty při zpracování pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti. Vyplňování všech formulářů a hlášení, které sebou personalistika nese.

  Cena za zpracování mezd společnosti se odvíjí od počtu zaměstnanců a pohybuje se kolem 200,- Kč až 250,- Kč na jednoho zaměstnance.

Rychlý kontakt Telefon
Audit Pro spol. s r.o.

Heřmanova 1169/22
170 00 Praha 7, Holešovice

Telefon: +420 222 314 136

Novinky & aktuality Noviny
26. 11. 2012

Spustili jsme naše nové webové stránky. Věříme, že se zde budete dobře orientovat a naše prezentace Vás přesvědčí, že my jsme ti praví pro Vás a Vaše účetnictví.

Důležité weby Důležité weby